Actieve deelname = maximale opbrengst

Waarover gaat het?

Met de focusgroep zijn onderwerpen opgehaald, maar u kunt zelf ook onderwerpen inbrengen voor ronde 1 en/of ronde 2. Wilt u met verschillende disciplines een onderwerp uitwerken? Of juist met vakgenoten een actuele ontwikkeling bespreken? Alles kan, zolang het binnen het thema van de I³top past.

Dit zijn de thema’s die wij zelf al in gedachten hebben:

 • ‘Naar een T-shape professional: vakspecialist en gezondheidswerker’
 • ‘Cliënt als partner in de zorg’
 • ‘Decentralisaties’
 • ‘Passend onderwijs’
 • ‘Multiproblematiek: de cliënt als ‘mens’ centraal’
 • ‘Signalering bij vereenzaming’
 • ‘Informele zorg’
 • ‘Multidisciplinair werken aan huis’
 • ‘Verbinding tussen de ‘nulde’ en eerste lijn’
 • ‘Samen leren, samen opleiden’
 • ‘Be good and share it’

 

 

‘De koers van ons instituut gaat heel duidelijk richting leren en werken in de driehoek ‘praktijk – student – opleiding’. De praktijk, de student en de opleiding zijn immers allemaal eigenaar van het zorgonderwijs. Een mooie vraag voor deze I3top kan zijn: hoe doen we dat zo goed mogelijk samen?’ Menno Pistorius, directeur Instituut Paramedische Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen